החוג לסוציולוגיה

אוניברסיטת חיפה

הלימודים לתואר ראשון (ב״א)

Yom Patuachמטרת הלימודים

הלימודים לתואר בוגר האוניברסיטה מיועדים להקנות לתלמידות ולתלמידים ידע בסיסי על מבנים, מוסדות ויחסים חברתיים ועל מקומה של התרבות בחיי החברה.  במהלך הלימודים תורחב ההבנה של התהליכים המעצבים את המבנה החברתי ואת התרבות והעומדים מאחורי תהליכים של שינוי חברתי.  במהלך הלימודים מתוודעים תלמידי החוג אל עולם המושגים ואל כלי המחקר והניתוח הסוציולוגי ולומדים לעשות בהם שימוש כדי להבין תהליכים חברתיים ספציפיים שהתרחשו או מתרחשים בחברה הישראלית, בחברה המזרח –תיכונית באופן כללי, ואף ברמה הגלובלית. הידע הנלמד בקורסים השונים מקיף את המכלול החברתי וכולל ניתוח ברמות שונות, החל מהמערכת הכלל–עולמית דרך רמת המדינה והחברה, יישובים וקהילות וארגונים עסקיים ווולונטריים, וכלה ברמת המשפחה והקבוצה הקטנה.
חברי החוג מתמחים במגוון רחב מאוד של תחומים, בין היתר התנהגות ותרבות ארגונית, יחסים אתניים, ריבוד, מגדר ומיניות, הגירה, שוק העבודה, סוציולוגיה פוליטית, סוציולוגיה היסטורית, דמוגרפיה, רשתות חברתיות, ועוד… ועובדים  במגוון רחב של שיטות מחקר.

אפיקי קבלה

ישנם כמה אפיקי קבלה ללימודים בחוג לסוציולוגיה, כולל עם פסיכומטרי וללא פסיכומטרי.

מערכת שעות לתוכניות הלימוד - תואר ראשון
לימודי קדם תואר - קבלה על תנאי ללא פסיכומטרי
מסלול חד-חוגי
מסלול דו-חוגי
חדש! תכנית חברה דיגיטלית
חדש! תכנית למנהיגות ושינוי חברתי
חדש! תכנית התנהגות ארגונית
מסלול מואץ לתואר שני עבור סטודנטים מצטיינים

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית
טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן
טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

עוזרת מנהלית לראש החוג - זהבית בן-דוד
טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

חדר 7006 החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

Facebook