החוג לסוציולוגיה

אוניברסיטת חיפה

הלימודים לתואר ראשון - לימודי קדם תואר

בחוג קיימת אפשרות ללימודי קדם תואר, אשר ניתן ללמוד בסמסטר אחד 2 קורסי חובה למעוניינים במסלול דו חוגי או שלושה קורסי חובה למעוניינים במסלול חד חוגי. הקבלה על בסיס ממוצע בגרות מינימום 90.

במידה ותלמיד עובר את הקורסים בהצלחה (ציון 51) יעבור התלמיד כתלמיד מן המניין בחוג.

להלן הקורסים ללימודי קדם תואר:

  • מבוא לסוציולוגיה
  • סטטיסטיקה לסוציולוגים א'
  • יסודות המחקר החברתי
  • שיטות מחקר איכותניות

מרכזת לימודי תואר ראשון - ברנדית ח'ורי
טלפון: 04-8249645 | אימייל: bkhoury@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית
טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן
טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

עוזרת מנהלית לראש החוג - זהבית בן-דוד
טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

חדר 7006 החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

Facebook