החוג לסוציולוגיה

אוניברסיטת חיפה

תואר ראשון - לימודי קדם תואר

בחוג קיימת אפשרות ללימודי קדם תואר, אשר ניתן ללמוד בסמסטר אחד שני קורסי חובה למעוניינים במסלול דו חוגי או שלושה קורסי חובה למעוניינים במסלול חד חוגי. הקבלה על בסיס ממוצע בגרות מינימום 90, ותנאי יע"ל למי שחייב/ת.

במידה והסטודנט עובר את הקורסים בהצלחה (ציון 51) ימשיך את לימודיו כסטודנט מן המניין בחוג.

להלן הקורסים ללימודי קדם תואר:

  • מבוא לסוציולוגיה
  • סטטיסטיקה לסוציולוגים א'
  • יסודות המחקר החברתי
  • שיטות מחקר איכותניות

הערה: קורס "מבוא לסוציולוגיה" הינו תנאי חובה לקבלה (ללא קשר למסלול הלימודים הנבחר).

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית
טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן
טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

עוזרת מנהלית לראש החוג - זהבית בן-דוד
טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

חדר 7006 החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

Facebook