החוג לסוציולוגיה

אוניברסיטת חיפה

הלימודים לתואר ראשון - לימודי קדם תואר

בחוג קיימת אפשרות ללימודי קדם תואר, אשר ניתן ללמוד בסמסטר אחד 2 קורסי חובה למעוניינים במסלול דו חוגי או שלושה קורסי חובה למעוניינים במסלול חד חוגי. הקבלה על בסיס ממוצע בגרות מינימום 90.

במידה ותלמיד עובר את הקורסים בהצלחה (ציון 51) יעבור התלמיד כתלמיד מן המניין בחוג.

להלן הקורסים ללימודי קדם תואר:

  • מבוא לסוציולוגיה
  • סטטיסטיקה לסוציולוגים א'
  • יסודות המחקר החברתי
  • שיטות מחקר איכותניות