החוג לסוציולוגיה

אוניברסיטת חיפה

Image

ברוכים הבאים לחוג הסוציולוגיה

ראש החוג: פרופ' יובל פיינשטיין
החוג לסוציולוגיה מציע התבוננות מעמיקה בחברה האנושית, ביחסים ההדדיים בין בני-אדם, באופן בו הם בונים את עולמם וגם משנים אותו, ובמשמעות שיש למסגרותיהם המאורגנות. החוג מספק לתלמידיו ידע מעמיק במגוון רחב של נושאים חברתיים הקשורים בתרבות, בכלכלה ובפוליטיקה. כל זאת ביחס לתהליכים גלובליים ומקומיים כאחד. בין הנושאים הנלמדים בחוג, ריבוד ואי שוויון חברתי; צבא, חברה ופוליטיקה; מלחמות ישראל; החברה הערבית; יחסים להט"בים; חקר ארגונים, ארגוני עבודה ויחסי עבודה, עוני ומדיניות רווחה, יחסים משפחתיים, רשתות חברתיות, וכדומה.
בחוג כחמש עשרה חברי סגל, מן המובילים בתחומי מחקרם, המכסים יחדיו ספקטרום רחב ומגוון של נושאים וביניהם:
  • סוציולוגיה פוליטית
  • סוציולוגיה והתנהגות ארגונית
  • סוציולוגיה כלכלית
  • לימודי מגדר
  • סוציולוגיה של החינוך
  • אי-שוויון וריבוד חברתי
  • רשתות חברתיות
  • הגירה בינלאומית
  • דמוגרפיה ומשפחה

מרכזת לימודי תואר ראשון - ברנדית ח'ורי
טלפון: 04-8249645 | אימייל: bkhoury@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית
טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן
טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

עוזרת מנהלית לראש החוג - זהבית בן-דוד
טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

חדר 7006 החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

Facebook