החוג לסוציולוגיה

אוניברסיטת חיפה

עמיתי ההוראה

ד
ד"ר תחיה עשת
ד
ד"ר יעל בודואן
ד''ר תמר פרוש
ד''ר תמר פרוש
תחומי עניין: סוציולוגיה ארגונית; סוציולוגיה של פרופסיות ושל חברות שירותים פרופסיונאליים; סוציולוגיה של ידע ניהולי, אידיאולוגיות ניהול ואופנות ניהוליות; אליטות ניהוליות; אמנות ועסקים; תרבות, שיח וארגומנטציה בארגונים.
טלפון: 050-7316641
ד
ד"ר הילה הופשטטר
תחומי עניין: מנהיגות צוותי ניהול בכיר בארגונים,עיצוב תרבות ארגונית,תחומי עניין: הגורמים המשפיעים על טיבו והשלכותיו של המפגש עובד-ארגון, מנקודת המבט של האינדיבידואל ( נאמנות, מחויבות, ביצוע ואיכות חיים) ומנקודת מבט של הארגון ( אפקטיביות ותרבות ניהול), ניהול אסטרטגי וטקטי של המשאב האנושי בארגונים, בדגש על פרקטיקות מומלצות כגון הערכת עובדים, הדרכה, קריירות וכד',וייעוץ ארגוני- תהליכים של פיתוח ושינוי בארגונים.
 חדר: 7017  | טלפון: 0542-200164
ד
ד"ר סמדר זיו
תחומי עניין: מנהיגות צוותי ניהול בכיר בארגונים,עיצוב תרבותתחומי עניין: שוק ההון , ומימון התנהגותי.
ד
ד"ר איזק וייסברג
ד
ד"ר אלכס זיבנברג
תחומי עניין: הבדלים בין אישיים, ערכים אישיים, מנהיגות, פוליטיקה ארגונית.
ד
ד"ר גלעד ינון-כהן
תחומי עניין: השפעת התרבות הארגונית על מנהיגות מפקד הטייסת.

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית
טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן
טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

עוזרת מנהלית לראש החוג - זהבית בן-דוד
טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

חדר 7006 החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

Facebook