עמיתי ההוראה

ד
ד"ר סמדר פורת
ד
ד"ר תחיה עשת
ד
ד"ר יעל בודואן
ד''ר תמר פרוש
ד''ר תמר פרוש
תחומי עניין: סוציולוגיה ארגונית; סוציולוגיה של פרופסיות ושל חברות שירותים פרופסיונאליים; סוציולוגיה של ידע ניהולי, אידיאולוגיות ניהול ואופנות ניהוליות; אליטות ניהוליות; אמנות ועסקים; תרבות, שיח וארגומנטציה בארגונים.
טלפון: 050-7316641
ד
ד"ר הילה הופשטטר
תחומי עניין: מנהיגות צוותי ניהול בכיר בארגונים,עיצוב תרבות ארגונית,תחומי עניין: הגורמים המשפיעים על טיבו והשלכותיו של המפגש עובד-ארגון, מנקודת המבט של האינדיבידואל ( נאמנות, מחויבות, ביצוע ואיכות חיים) ומנקודת מבט של הארגון ( אפקטיביות ותרבות ניהול), ניהול אסטרטגי וטקטי של המשאב האנושי בארגונים, בדגש על פרקטיקות מומלצות כגון הערכת עובדים, הדרכה, קריירות וכד',וייעוץ ארגוני- תהליכים של פיתוח ושינוי בארגונים.
 חדר: 7017  | טלפון: 0542-200164
ד
ד"ר סמדר זיו
תחומי עניין: מנהיגות צוותי ניהול בכיר בארגונים,עיצוב תרבותתחומי עניין: שוק ההון , ומימון התנהגותי.
ד
ד"ר אלכס זיבנברג
תחומי עניין: הבדלים בין אישיים, ערכים אישיים, מנהיגות, פוליטיקה ארגונית.
ד
ד"ר גלעד ינון-כהן
תחומי עניין: השפעת התרבות הארגונית על מנהיגות מפקד הטייסת.
החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
טלפון: 04-8249506 | פקס: 04-8240819

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE