החוג לסוציולוגיה

תואר שלישי – דוקטורט

לפרטים על תכנית עידית לחץ כאן

 

ראש וועדת הדוקטורט: פרופ' מאיר יעיש

רקע כללי

החוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה מאפשר לסטודנטים לדוקטורט סביבה אקדמית איכותית המאפשרת את שיתופם בעשייה המחקרית והאקדמית, את הכשרתם הרחבה לעיסוק בעולם האקדמיה. לימודי הדוקטורט בחוג  מאפשרים לסטודנטים להשתייך למעגל שיח חזק המעניק להם מנגנון לתמיכה ולדיון מפרה בתקופת הלימודים.

מדוע לבחור ללמוד תואר שלישי בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה?

 • החוג כולל חוקרים מהשורה הראשונה בעולם בתחומם ובדירוגים בין-לאומיים זכה להערכות מכובדות.
 • החוג מציע מגוון רחב של סדנאות מתודולוגיות במהלך הלימודים, הן ברמת החוג והן ברמת הפקולטה. סדנאות אלו כוללות בין היתר נושאים כגון שיפוט מאמרים, כתיבה אקדמית באנגלית, סדנאות בשיטות מחקר איכותניות, סדנאות בשיטות מחקר כמותניות ועוד. דוגמא לכך, הוא מיזם 'בית השיטה' שמפעילה הפקולטה למדעי החברה עבור הסטודנטים.
 • החוג נוהג לשתף באופן קבוע את  הדוקטורנטים בעשייה האקדמית הרשמית במסגרתו – למשל במסגרת כנסים, ימי עיון וסמינרים מחלקתיים. החוג אף מעודד יזמות מצד הסטודנטים לפתח ולארגן פעילויות אקדמיות המיועדות גם לכלל הסגל.
 • בחוג נהוג לשתף את הסטודנטים גם בעשייה המחקרית. שיתופי פעולה בין סטודנטים למרצים המובילים לפרסומים משותפים של מאמרים בכתבי עת מהשורה הראשונה זוכים לעידוד.
 • החוג מאפשר ומעודד סטודנטים ליזום ולפתח פעם אחת במהלך תקופת לימודיהם קורס או סמינר בנושא הקשור אליהם ברמה האקדמית או המקצועית, וללמדו בשכר עבור התוכנית לתואר ראשון.
 • החוג מספק לסטודנטים מקום של אינטראקציה מקרבת. קיימים קשרים הדוקים ויחסי גומלין בין הדוקטורנטים מכל מחזורי הלימוד השונים, וביניהם לבין הסגל הבכיר בחוג. סביבת העבודה בחוג מאפשרת דיון פורה, מפגשים קבוצתיים המתייחסים לתחומי עניין שונים ומעגל שיח המיועד לשיפור העבודה ותהליך המחקר האישי של כל סטודנט.

מבנה הלימודים  

לשם קבלת התואר “דוקטור לפילוסופיה״ בחוג לסוציולוגיה, על תלמידי המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי, שיש בו משום תרומה מהותית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר. לשם כך, על המועמדים להתקשר עם מנחה, ממורי החוג, שילווה אותם במהלך עבודת הדוקטורט וכתיבתה.

במהלך השנה הראשונה קיימת אפשרות להקמת וועדה מלווה שמורכבת מהמנחה ושני מנחים מלווים. במידה והוחלט על הקמת ועדה מלווה, תמונה הוועדה עם הגשת הצעת המחקר. (לפירוט נוסף בנוגע לאפשרות לוועדה מלווה צפו באתר לרשות ללימודים מתקדמים)

בסיום המחקר על הסטודנט להגיש עבודת דוקטור שתוכל להיכתב באחת משתי התצורות:

 1. חיבור מדעי (דיסרטציה) -  לפי נהגי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצוע ובאוניברסיטה.
 2. אסופת פרקים –בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים שבאוניברסיטה. בחירה בתוצרה זו כפופה לאישור המנחה והוועדה החוגית לדוקטורט.

משך הלימודים המקובל להשלמת התואר ''דוקטור לפילוסופיה'' הוא ארבע שנים (לא כולל תקופת לימודי ההשלמה לסטודנטים הרלוונטיים). המתקבלים ללימודי התואר השלישי (ובמידה ונדרשו, גם השלימו תקופת השלמות), ייחשבו כסטודנטים למחקר בשלב א' עד לאישור הצעת המחקר לדוקטורט על ידי הרשויות המוסמכות באוניברסיטה. את הצעת המחקר יש להגיש לשיפוט עד תום השנה הראשונה ללימודים. לאחר אישור ההצעה, יועברו הסטודנטים לשלב ב', במסגרתו יעסקו בביצוע המחקר וכתיבת העבודה הסופית.

במשך השנתיים הראשונות ללימודיהם, הסטודנטים נדרשים להשתתף בסדנת מחקר. כמו כן, הדוקטורנטים מתבקשים להשתתף בסמינר מחלקתי.

 

מסלולי המועמדות לתואר שלישי בחוג לסוציולוגיה

בוגרי תואר שני M.A. בסוציולוגיה שכתבו עבודת גמר מחקרית (תזה):

 • ·זכאים להירשם לתוכנית בעלי תואר שני בסוציולוגיה מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחוץ-לארץ שהשיגו ממוצע ציונים של 85 לפחות בלימודיהם וציון 86 לפחות בעבודת הגמר המחקרית (תזה) שכתבו.
 • על המועמדים להתקשר עם מנחה, ממורי החוג, שילווה אותם במהלך עבודת הדוקטורט וכתיבתה. המועמד יגדיר את נושא העבודה בעזרת המנחה תוך כתיבת הצהרת כוונות למחקר.

בוגרי תואר שני M.A. מחוגים אחרים שכתבו עבודת גמר מחקרית (תזה):

 • תישקל מועמדות של מספר מצומצם של תלמידי דוקטורט שלימודיהם לא היו בחוג לסוציולוגיה: בוגרי תואר שני הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחוץ-לארץ, וציון של 86 לפחות בעבודת הגמר המחקרית שכתבו.
 • על המועמדים להתקשר עם מנחה, ממורי החוג, שילווה אותם במהלך עבודת הדוקטורט וכתיבתה. המועמד יגדיר את נושא העבודה בעזרת המנחה תוך כתיבת הצהרת כוונות למחקר.
 • במידה ויתקבלו, תבנה עבורם תכנית השלמות אישית בהיקף הנדרש ובתיאום עם המנחה ויו"ר וועדת הדוקטורט. תקופת ההשלמות תמשך שנה אחת והמועמד יידרש להשלימה בממוצע ציונים של 82 לפחות.

בוגרי תואר שני M.A. בסוציולוגיה ללא עבודת גמר מחקרית (תזה): - מסלול לימודי מחקר מקדים

 • ·תישקל מועמדות של מספר מצומצם של תלמידי דוקטורט שהם בעלי תואר שני בסוציולוגיה אך לא כתבו עבודת גמר מחקרית (תזה): בוגרי תואר שני בסוציולוגיה  מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחוץ-לארץ שהשיגו ממוצע ציונים של 90 לפחות בלימודיהם.
 • ·מועמדים שיתקבלו יידרשו לכתוב עבודת גמר מחקרית (תזה). לשם כך על המועמדים להתקשר עם מנחה, ממורי החוג שיסכים ללוות אותם בכתיבת עבודת התיזה וגם בהמשך, במהלך לימודי הדוקטורט. כדי להתקבל ללימודי הדוקטורט הסטודנטים צריכים לקבל ציון של 86 לפחות בתזה.
 • ·לאחר עמידה בתנאי כתיבת התזה, המועמד יגדיר את נושא עבודת הדוקטורט בעזרת המנחה תוך כתיבת הצהרת כוונות למחקר.
 • ·לאחר תקופת ההשלמות, אישור התזה ואישור הצהרת הכוונות הסטודנט יוכל להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי. יובהר כי סיום הלימודים במסלול מחקר מקדים בהצלחה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.

קריטריונים לקבלה בכל המסלולים:

א)       הישגיו האקדמיים של המועמד/ת בעבר.

ב)       התקשרות עם מנחה מתאים עם צירוף מכתב הסכמה להנחיה.

ג)        כתיבת הצהרת כוונות למחקר.

ד)       איכות ההמלצות האקדמיות (יש צורך בשתיים, שאחת מהן תכתב על ידי המנחה של התזה).

ה)       איכות מסמך קורות החיים שיוגש באנגלית ועברית.

ו)         ועדת הדוקטורט תדון במועמדים השונים ותזמין במקרים מסוימים על פי שיקול דעתה את המועמדים גם לראיון אישי.

תהליך ההרשמה

 • ההרשמה הראשונית מתבצעת באינטרנט תחת אתר ההרשמה של האוניברסיטה.
 • המועמדים יתבקשו לספק את המסמכים הבאים:
 1. גיליון ציונים מעודכן ומקורי, הכולל ממוצע ציונים סופי.
 2. אישור זכאות לתואר .
 3. קורות חיים בעברית ובאנגלית.
 4. שני מכתבי המלצה אקדמיים שאחד מהם ייכתב על ידי מנחה התזה.
 5. מכתב הסכמה להנחיה מהמנחה המיועד.
 6. הצהרת כוונות מחקרית ותקציר נושא המחקר באנגלית.

את המסמכים יש לשלוח לחוג לסוציולוגיה באמצעות הפקס שמספרו 04-8240819או הדואר האלקטרוני לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית
טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר ראשון - חנאן שאמי חלבי
טלפון: 04-8249645 | אימייל: hhalabi3@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן
טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

מינהלנית החוג - זהבית בן-דוד
טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

חדר 7006 החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה ת.ד. 3338, מיקוד 3103301
לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

Facebook