החוג לסוציולוגיה

סגל אקדמי

פרופ' אסף דר
טלפון: 04-824996 | חדר: 7017פרופ' אסף דרadarr@univ.haifa.ac.il
תחומי עניין: סוציולוגיה של עיסוקים ומקצועות; טכנולוגיה וארגון העבודה; סוציולוגיה של שווקים; כח העבודה הטכנולוגי; יחסים בין-ארגונים בתעשייתה היי-טק
פרופ' מאיר יעיש
יו"ר ועדת דוקטורטפרופ' מאיר יעישmyaish@univ.haifa.ac.il
תחומי עניין: ריבוד ואי-שוויון חברתי, סוציולוגיה של החינוך, שוק העבודה, תאוריית הבחירה הרציונלית. טלפון: 04-8240998 | חדר: 7021
פרופ' עליזה לוין
טלפון: 04-8249652 | חדר: 7022פרופ' עליזה לויןALEWIN@SOC.HAIFA.AC.IL
תחומי עניין: דמוגרפיה של המשפחה, נישואין וגירושין ותהליכי משפחה, זקנה ומשפחה, עוני, מדיניות רווחה.
ד
טלפון: 04-8249640 | חדר: 7011ד"ר עמיד סעאבנהasaabneh@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: דמוגרפיה, אי-שוויון בבריאות ותמותה, ריבוד ואי-שוויון חברתי, שיטות מחקר, שיטות מחקר דמוגרפיו.
פרופ' טלי קריסטל
טלפון: 04-8249648 | חדר: 7018פרופ' טלי קריסטלkristal@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: גידול אי-השוויון בהכנסות, ריבוד, שוק העבודה, כלכלה פוליטית, יחסי עבודה.
ד
יו"ר ועדת תואר ראשוןד"ר דנה זרחיןdzarhin@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: סוציולוגיה של הבריאות והרפואה, לימודי מגדר, סוציולוגיה של השינה, סוציולוגיה של הגוף, שיטות מחקר איכותניות. טלפון: 04-8249644 | חדר: 7010
פרופ' טלי כץ-גרו
פרופ' טלי כץ-גרוtkatz@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין : תרבות, חברת הצריכה, סביבה, אי שוויון, מחקר השוואתי בין מדינות
ד
ד"ר עודד מקדוסיomcdossi@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: מוביליות, ריבוד ואי-שוויון חברתי, סוציולוגיה של החינוך, השכלה-גבוהה. טלפון: 52990 | חדר: 7002
פרופ' יובל פיינשטיין
ראש החוג לסוציולוגיהפרופ' יובל פיינשטייןfyuval@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: אתניות ולאומיות, סוציולוגיה פוליטית, דעת קהל, רגשות פוליטיים, שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות. טלפון: 04-8249646 | חדר: 7013/7006א
פרופ' אילן תלמוד
טלפון: 04-8240992 | חדר: 7029פרופ' אילן תלמודtalmud@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: רשתות חברתיות, יחסים וירטואליים וחקר אינטרנט, ארגונים, סוציולוגיה כלכלית. התמחות משנית: סוציולוגיה פוליטית, מגדר, ריבוד
פרופ' יובל יונאי
טלפון: 04-8240016 | חדר: 7007פרופ' יובל יונאיyyonay@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: סוציולוגיה של ידע ומדע, סוציולוגיה פוליטית, תיאוריה חברתית, פילוסופיה ומתודולוגיה במדעי החברה, סוציולוגיה כלכלית, סוציולוגיה של מדע-הכלכלה ושל ידע כלכלי, שימוש בראיונות עומק ובשיטות מחקר איכותיות, סוציולוגיה של מיעוטים מיניים, תיאוריה קוירית, תיאוריה פוסט-קולוניאלית, לימודי לסביות והומואים
פרופ' אסף לבנון
יו"ר ועדת תואר שניפרופ' אסף לבנוןalevanon@univ.haifa.ac.il
תחומי עניין: ריבוד חברתי, שוק העבודה, דמוגרפיה ופסיכולוגיה חברתית. טלפון: 04-8249639 | חדר: 7005
ד
טלפון: 04-8240969 | חדר: 7003ד"ר אסא מרוןasamaron@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: סוציולוגיה פוליטית, סוציולוגיה כלכלית, מדינת הרווחה, מימון וחברה, כלכלה פוליטית, סוציולוגיה של המדינה.
ד
טלפון: 04-8249396 | חדר: 7018ד"ר דן קוטליארdkotliar@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: סוציולוגיה של האינטרנט, סוציולוגיה תרבותית, מחקר ביקורתי של דאטה ואלגוריתמים, סוציולוגיה של ידע, לימודי מדע וטכנולוגיה

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית
טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר ראשון - חנאן שאמי חלבי
טלפון: 04-8249645 | אימייל: hhalabi3@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן
טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

מינהלנית החוג - זהבית בן-דוד
טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

חדר 7006 החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה ת.ד. 3338, מיקוד 3103301
לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

Facebook