סגל אקדמי

פרופ' אסף דר
ראש החוג לסוציולוגיהפרופ' אסף דרadarr@univ.haifa.ac.il
תחומי עניין: סוציולוגיה של עיסוקים ומקצועות; טכנולוגיה וארגון העבודה; סוציולוגיה של שווקים; כח העבודה הטכנולוגי; יחסים בין-ארגונים בתעשייתה היי-טק טלפון: 04-824996 | חדר: 7017
פרופ' מאיר יעיש
טלפון: 04-8240998 | חדר: 7021פרופ' מאיר יעישmyaish@univ.haifa.ac.il
תחומי עניין: ריבוד ואי-שוויון חברתי, סוציולוגיה של החינוך, שוק העבודה, תאוריית הבחירה הרציונלית.
ד
יו"ר וועדת ב"אד"ר עליזה לויןALEWIN@SOC.HAIFA.AC.IL
תחומי עניין: דמוגרפיה של המשפחה, נישואין וגירושין ותהליכי משפחה, זקנה ומשפחה, עוני, מדיניות רווחה. טלפון: 04-8249652 | חדר: 7022
פרופ' טלי קריסטל
טלפון: 04-8249648 | חדר: 7018פרופ' טלי קריסטלkristal@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: גידול אי-השוויון בהכנסות, ריבוד, שוק העבודה, כלכלה פוליטית, יחסי עבודה.
פרופ' אילן תלמוד
יו"ר וועדת דוקטורטפרופ' אילן תלמודtalmud@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: רשתות חברתיות, יחסים וירטואליים וחקר אינטרנט, ארגונים, סוציולוגיה כלכלית. התמחות משנית: סוציולוגיה פוליטית, מגדר, ריבוד טלפון: 04-8240992 | חדר: 7029
פרופ' טלי כץ-גרו
יו"ר וועדת מ"אפרופ' טלי כץ-גרוtkatz@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין : תרבות, חברת הצריכה, סביבה, אי שוויון, מחקר השוואתי בין מדינות
פרופ' גוסטבו מש
רקטור האוניברסיטהפרופ' גוסטבו משgustavo@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין : סוציולוגיה עירונית , שיטות מחקר , אינטרנט וחברה , קורבנות פשיעה . טלפון: 04-8240993 | חדר: 7016
ד
טלפון: 04-8249640 | חדר: 7011ד"ר עמיד סעאבנהasaabneh@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: דמוגרפיה, אי-שוויון בבריאות ותמותה, ריבוד ואי-שוויון חברתי, שיטות מחקר, שיטות מחקר דמוגרפיו.
ד
טלפון: 04-8240969 | חדר: 7003ד"ר אסא מרוןasamaron@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: מדינת הרווחה, ניאוליברליזם, אזרחות ויחסי מדינה-חברה, פוליטיקה ושינוי במדיניות ציבורית, משילות, כלכלה פוליטית
פרופ' יובל יונאי
טלפון: 04-8240016 | חדר: 7007פרופ' יובל יונאיyyonay@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: סוציולוגיה של ידע ומדע, סוציולוגיה פוליטית, תיאוריה חברתית, פילוסופיה ומתודולוגיה במדעי החברה, סוציולוגיה כלכלית, סוציולוגיה של מדע-הכלכלה ושל ידע כלכלי, שימוש בראיונות עומק ובשיטות מחקר איכותיות, סוציולוגיה של מיעוטים מיניים, תיאוריה קוירית, תיאוריה פוסט-קולוניאלית, לימודי לסביות והומואים
ד
טלפון: 04-8249639 | חדר: 7005ד"ר אסף לבנוןalevanon@univ.haifa.ac.il
תחומי עניין: ריבוד חברתי, שוק העבודה, דמוגרפיה ופסיכולוגיה חברתית.
ד
טלפון: 04-8249646 | חדר: 7013ד"ר יובל פיינשטייןfyuval@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: אתניות ולאומיות, סוציולוגיה פוליטית, סוציולוגיה של מלחמה, היסטוריה השוואתית, שיטות מחקר.
ד
טלפון: 04-8249644 | חדר: 7010ד"ר דנה זרחיןdzarhin@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: סוציולוגיה של הבריאות והרפואה, לימודי מגדר, סוציולוגיה של השינה, סוציולוגיה של הגוף, שיטות מחקר איכותניות.
החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
טלפון: 04-8249506 | פקס: 04-8240819

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE