סגל אקדמי

פרופ' אסף דר
ראש החוג לסוציולוגיהפרופ' אסף דרadarr@univ.haifa.ac.il
תחומי עניין: סוציולוגיה של עיסוקים ומקצועות; טכנולוגיה וארגון העבודה; סוציולוגיה של שווקים; כח העבודה הטכנולוגי; יחסים בין-ארגונים בתעשייתה היי-טק טלפון: 04-824996 | חדר: 7017
פרופ' מאיר יעיש
טלפון: 04-8240998 | חדר: 7021פרופ' מאיר יעישmyaish@univ.haifa.ac.il
תחומי עניין: ריבוד ואי-שוויון חברתי, סוציולוגיה של החינוך, שוק העבודה, תאוריית הבחירה הרציונלית.
פרופ' עליזה לוין
יו"ר וועדת ב"אפרופ' עליזה לויןALEWIN@SOC.HAIFA.AC.IL
תחומי עניין: דמוגרפיה של המשפחה, נישואין וגירושין ותהליכי משפחה, זקנה ומשפחה, עוני, מדיניות רווחה. טלפון: 04-8249652 | חדר: 7022
פרופ' טלי קריסטל
טלפון: 04-8249648 | חדר: 7018פרופ' טלי קריסטלkristal@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: גידול אי-השוויון בהכנסות, ריבוד, שוק העבודה, כלכלה פוליטית, יחסי עבודה.
ד
טלפון: 04-8249396 | חדר: 7018ד"ר דן קוטליארdkotliar@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: סוציולוגיה של האינטרנט, סוציולוגיה תרבותית, מחקר ביקורתי של דאטה ואלגוריתמים, סוציולוגיה של ידע, לימודי מדע וטכנולוגיה
פרופ' טלי כץ-גרו
יו"ר וועדת מ"אפרופ' טלי כץ-גרוtkatz@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין : תרבות, חברת הצריכה, סביבה, אי שוויון, מחקר השוואתי בין מדינות
ד
טלפון: 04-8249639 | חדר: 7005ד"ר אסף לבנוןalevanon@univ.haifa.ac.il
תחומי עניין: ריבוד חברתי, שוק העבודה, דמוגרפיה ופסיכולוגיה חברתית.
ד
טלפון: 04-8249640 | חדר: 7011ד"ר עמיד סעאבנהasaabneh@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: דמוגרפיה, אי-שוויון בבריאות ותמותה, ריבוד ואי-שוויון חברתי, שיטות מחקר, שיטות מחקר דמוגרפיו.
ד
טלפון: 04-8240969 | חדר: 7003ד"ר אסא מרוןasamaron@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: מדינת הרווחה, ניאוליברליזם, אזרחות ויחסי מדינה-חברה, פוליטיקה ושינוי במדיניות ציבורית, משילות, כלכלה פוליטית
פרופ' יובל יונאי
טלפון: 04-8240016 | חדר: 7007פרופ' יובל יונאיyyonay@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: סוציולוגיה של ידע ומדע, סוציולוגיה פוליטית, תיאוריה חברתית, פילוסופיה ומתודולוגיה במדעי החברה, סוציולוגיה כלכלית, סוציולוגיה של מדע-הכלכלה ושל ידע כלכלי, שימוש בראיונות עומק ובשיטות מחקר איכותיות, סוציולוגיה של מיעוטים מיניים, תיאוריה קוירית, תיאוריה פוסט-קולוניאלית, לימודי לסביות והומואים
ד
טלפון: 04-8249646 | חדר: 7013ד"ר יובל פיינשטייןfyuval@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: אתניות ולאומיות, סוציולוגיה פוליטית, סוציולוגיה של מלחמה, היסטוריה השוואתית, שיטות מחקר.
ד
טלפון: 04-8249644 | חדר: 7010ד"ר דנה זרחיןdzarhin@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: סוציולוגיה של הבריאות והרפואה, לימודי מגדר, סוציולוגיה של השינה, סוציולוגיה של הגוף, שיטות מחקר איכותניות.
פרופ' אילן תלמוד
יו"ר וועדת דוקטורטפרופ' אילן תלמודtalmud@soc.haifa.ac.il
תחומי עניין: רשתות חברתיות, יחסים וירטואליים וחקר אינטרנט, ארגונים, סוציולוגיה כלכלית. התמחות משנית: סוציולוגיה פוליטית, מגדר, ריבוד טלפון: 04-8240992 | חדר: 7029
החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
טלפון: 04-8249506 | פקס: 04-8240819

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE