החוג לסוציולוגיה

מזכירות החוג לסוציולוגיה

חדר 7006, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, ת.ד. 3338 הר הכרמל, חיפה 3103301

מינהלנית החוג - זהבית בן-דוד

טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית

טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר ראשון - חנאן שאמי (חלבי)

טלפון: 04-8249645 | אימייל: hhalabi3@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן

טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

04-8240819 (Fax)

פנו אלינו

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית
טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר ראשון - חנאן שאמי חלבי
טלפון: 04-8249645 | אימייל: hhalabi3@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן
טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

מינהלנית החוג - זהבית בן-דוד
טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

חדר 7006 החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה ת.ד. 3338, מיקוד 3103301
לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

Facebook