סגל מנהלי

גב' זהבית בן-דוד
עוזרת מנהלית לראש החוגגב' זהבית בן-דודטלפון: 04-8249506 | חדר: 7006
גב' ברנדית ח'ורי
מרכזת לימודי תואר ראשוןגב' ברנדית ח'וריטלפון: 04-8249645 | חדר: 7006
גב' שלומית כהן-גולן
מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורטגב' שלומית כהן-גולןטלפון: 04-8240995 | חדר: 7006
גב' שירלי דגן-מרגלית
מרכזת לימודי תואר ראשוןגב' שירלי דגן-מרגליתטלפון: 04-8249643 | חדר: 7006
החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
טלפון: 04-8249506 | פקס: 04-8240819

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE