החוג לסוציולוגיה

תואר ראשון - מסלול דו- חוגי וחד-חוגי

 

תנאי הקבלה

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על־ידי החוג.

קבלה עם פסיכומטרי: סכם (ממוצע פסיכומטרי ובגרות) 540 ללימודי יום, סכם 500 ללימודי ערב.

קבלה ללא פסיכומטרי: ממוצע בגרות 90 לפחות, עם אנגלית 4 יחידות לימוד בציון 85 או 5 יחידות לימוד בציון 60

רמת אנגלית (אמי"ר/אמירם) בסיסי לפחות

למי ששפת ההוראה בבית ספר לא הייתה עברית, ושלא נבחנו בבחינת פסיכומטרי בעברית, חייבים תנאי יע"ל בציון 110 לפחות

הערה: תנאי הקבלה למסלול החד־חוגי ודו־חוגי זהים.

לצפייה בתכנית הלימודים ותנאי המעבר

  

אשכולות לימוד לתואר ראשון

אוניברסיטת חיפה דוגלת בכך שהסטודנטים/ות ייחשפו למגוון רחב של תחומי עולמות תוכן המשיקים לעולם העבודה ומעניקים העשרה,  מעבר לחוגי הלימוד הדיסציפלינאריים בהם הם לומדים (הן במתכונת דו-חוגית והן במתכונת חד-חוגית). החל משנת הלימודים תש"פ חובה על סטודנט/ית במסגרת הלימודים לתואר ראשון, בתוכניות הלימודים הרלוונטיות, להשלים לימודים באשכולות העשרה המוצעים – דרך הרוח, חדשנות ויזמות ו/או מדעי הנתונים והסייבר.

ניתן לשלב לימודים בין מספר אשכולות עד הגעה לסה"כ 6 נקודות.

על הסטודנט/ית לבדוק בתכנית הלימודים מה הם האשכולות הפתוחים בפניו ומה היקף נקודות הלימוד שעליו ללמוד ע"פ מה שנקבע לכל חוג ותוכנית. במקרה זה, השלמת הלימודים באחד מאשכולות ההעשרה מהווה תנאי לקבלת התואר. ציוני קורסי האשכולות משוקללים בציון הסופי של התואר. את אשכולות ההעשרה ניתן ללמוד בכל שלב במהלך התואר הראשון.

הרישום יתבצע תחת תוכניות הלימודים של התלמיד. רשימת הקורסים תופיע תחת אתר האינטרנט שכתובתו: http://woh.haifa.ac.il

תלמיד חד–חוגי חייב ללמוד קורסים בהיקף של 6 נקודות זכות מתוך רשימת קורסים של אחד משלושת אשכולות הלימוד. 6 נקודות אלו יגרעו מסך 40 הנקודות הכלליות (מחוץ לחוג) בהם מחויב התלמיד במסלול זה.

תלמיד דו–חוגי ילמד את הקורסים של אשכולות הלימוד באחד מחוגי הלימוד שלו, לפי בחירתו.

הקורסים הנלמדים במסגרת לימודי אשכולות לימוד ישוקללו בציון הסופי של החוג בו יירשמו.

תלמיד יוכל לבחור ללמוד את הקורסים הנ״ל במהלך שלוש שנות לימודיו לבוגר האוניברסיטה.

הקורס יילמד במסגרת סך הנקודות לתואר ובמסגרת שכר הלימוד הרגיל.

קבלת תואר ״בוגר״ תותנה במילוי חובת לימודי  אשכולות הלימוד.

חובת התלמיד לבדוק שסך נקודות הזכות לסיום התואר בשני החוגים יעמוד על 120 נקודות זכות.

 

מתווה לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה

החל משנת הלימודים תשפ"ב בהתאם להנחיות מועצה להשכלה גבוהה.

חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר.

עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3. על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב הסטודנט בבחינת סיווג באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/ אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.

ישנן ארבע רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה כאמור:

סטודנטים ברמת סיווג טרום בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים ב', קורס תוכן אחד באנגלית.

סטודנטים ברמת סיווג פטור: ילמדו שני קורסי תוכן באנגלית.

פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה המופיע בשנתון.

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית
טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר ראשון - חנאן שאמי חלבי
טלפון: 04-8249645 | אימייל: hhalabi3@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן
טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

מינהלנית החוג - זהבית בן-דוד
טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

חדר 7006 החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה ת.ד. 3338, מיקוד 3103301
לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

Facebook