מסלול מואץ לתואר שני עבור סטודנטים מצטיינים

מסלול מואץ לתואר שני עבור סטודנטים מצטיינים - תואר ראשון ושני בחמש שנים

המסלול מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך לימודי שנה א׳ ושנה ב׳ ממוצע של 90 לפחות, ומעוניינים במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תזה( בלבד. תלמיד שיזוהה כמצטיין, יוכל ללמוד בשנה ג׳ ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני ולא יותר מ–12 שש״ס. במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת,יוכרו קורסים אלה כחלק מתכנית הלימודים לתואר שני. משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ עם כתיבת תיזה יעמוד על חמש שנים והתלמיד המסיים את לימודיו בחמש שנים יהיה זכאי לתמריץ כלכלי.

פרטים נוספים לגבי המסלול המואץ לתואר שני ניתן לקבל במזכירות החוג.

footer hebrew

החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
טלפון: 04-8249506 | פקס: 04-8240819

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE