מגוון התכניות ללימודי יום וערב

רקע כללי

הלימודים לתואר ב.א. מיועדים להקנות לתלמידות ולתלמידים ידע בסיסי על יחסים חברתיים ועל תהליכים חברתיים, על האופן בו אלה באים לידי ביטוי מגובש במבנים ובמוסדות ועל ההשפעה שיש לאלה על ההתנהגות האנושית. במהלך הלימודים תורחב ותועמק הבנה הזו מתוך התייחסות לשתי הנחות יסוד בסיסיות המלוות את התחום. מצד אחד, הנחת יסוד בדבר קיומה של חוקיות המלווה את היחסים החברתיים ואשר ניתן לאתרה ולהבין את השפעתה. מצד אחר, הנחת יסוד בדבר חשיבותה ומשמעותה של הפרשנות האנושית, שגם אותה ניתן לאתר ואחר מהלכה להתחקות, על מנת להבין את ההתנהגות האנושית המגוונת. כל זה ייעשה תוך העמקה והתמקדות בתחומים שונים כגון בריאות, חינוך, צבא, הגירה, כלכלה, יחסים מגדריים, יחסים אתניים, וכדומה.

מטרת הלימודים 

הלימודים לתואר ראשון משמשים הן מטרה לעצמם והן בסיס ללימודים לתארים מתקדמים. כמטרה לעצמם, הם מיועדים להציג לסטודנט את בעיות היסוד של הסוציולוגיה ואת התפתחותה בת מאות בשנים כתחום של ידע וכמדע. בוגרי החוג יכולים להסתייע בידע שרכשו בעת לימודיהם בהתייחסותם לנושאים חברתיים שונים בין השאר בנושאים אקטואליים. העיסוק המקצועי בסוציולוגיה מותנה בלימודים מתקדמים. הלימודים לתואר ראשון מקנים לסטודנטים את הידע העיוני והמחקרי הבסיסי ומכשירים אותם ללימודים המתקדמים, המיועדים לרכישת מקצוע.

במהלך הלימודים יתוודעו תלמידי החוג ותלמידותיו אל עולם המושגים ואל כלי המחקר והניתוח של הסוציולוגיה וילמדו לעשות בהם שימוש גם כדי להבין תהליכים חברתיים המתרחשים הן בעולם כולו, והן באופן ספציפי בחברה הישראלית. ידע הנלמד בקורסים השונים מקיף את המכלול החברתי וכולל ניתוח ברמות שונות, החל מהמערכת הכלל-עולמית דרך רמת המדינה והחברה, יישובים וקהילות וארגונים עסקיים ווולונטריים, וכלה ברמת המשפחה והקבוצה הקטנה ואפילו התנהגות הפרט כחלק מהיותו חבר בחברה. חברי החוג מתמחים במגוון רחב של תחומים, כגון התנהגות בארגונים, התנהגות של ארגונים, תרבות ארגונית, יחסי ארגוi סביבה, יחסים אתניים, יחסים לאומיים, אי שוויון, ריבוד חברתי, מוביליות חברתית, מגדר ומיניות, הגירה, שוק העבודה, חברה וכלכלה, זהויות, יחסי כוח בחברה, יחסי צבא וחברה, מלחמות, חקר הגוף, דמוגרפיה, רשתות חברתיות, וכדומה. חברי החוג עובדים במגוון רחב של שיטות מחקר שהתלמידים ייערכו היכרות עמם.

תכניות הלימוד לתואר ראשון (B.A) בסוציולוגיה:

תכנית לתואר בוגר (B.A) בסוציולוגיה – לימודי יום:

משך הלימודים בחוג במסגרת התכנית הרגילה הוא שלוש שנים והם מתקיימים במהלך 3 סמסטרים: חורף, אביב וקיץ. תלמיד הבוחר לשלב בלימודיו סמסטר קיץ, יוכל לסיים את התואר הראשון תוך שנתיים וחצי.

החוג מקיים שני מסלולי לימוד לבחירת התלמיד: חד־חוגי ו ודו־חוגי. 

  1. המסלול החד-חוגי:

החוג מעודד כיום רישום למסלול החד חוגי. במסגרת היצע הקורסים בחוג קיימים מספר מוקדי ידע מהם ניתן להשכיל ובהם ניתן להתמחות כבר משלבי הלימוד לתואר ראשון. הסטודנטים החד- חוגים יזכו לבסס את ידיעותיהם במוקדי הידע שמציע החוג, כהכנת הקרקע ללימודי ה-מ.א., בין אם במסגרת החוג שלנו ובין אם בחוג או באוניברסיטה אחרים.

מתוך סך הנקודות לתואר ראשון (120), ילמדו הסטודנטים במסלול החד-חוגי 80 נקודות במסגרת החוג. 40 נקודות נוספות יהיו קורסים מחוגים אחרים. לימוד במסגרת חד- חוגית מאפשר גיוון וגמישות רבה יותר של מערכת השעות. לסטודנטים ניתן החופש ללמוד קורסים מחוץ לחוג לפי תחומי ההתעניינות שלהם. מבחר קורסי הבחירה הגדול מקטין את הסיכוי לחפיפה בזמני קורסים אותם ירצה הסטודנט החד-חוגי ללמוד. כמו כן, תלמיד שיצטרף למסלול החד־חוגי החל משנה ב׳, יזוכה במניין הנקודות שנצברו בחוג השני במהלך שנה א׳ ללימודיו.

סטודנטים המעוניינים להירשם למסלול החד-חוגי או מבקשים מידע נוסף יפנו למזכירות החוג.

  1. המסלול הדו-חוגי:

מתוך סך הנקודות לתואר ראשון (120), ילמדו הסטודנטים במסלול החד-חוגי 60 נקודות במסגרת החוג ו-60 במסגרת החוג השני שייבחר על ידי הסטודנט. תלמיד במסלול הדו־חוגי יקבל את התואר ב“א לאחר שיסיים את חובותיו בחוג לסוציולוגיה ובחוג השני שנבחר עלידו פרטים מלאים יותר מופיעים מדי שנה בשנתון הכולל את תכנית הלימודים לאותה שנה.כמו כן, תלמיד שיצטרף למסלול החד־חוגי החל משנה ב׳, יזוכה במניין הנקודות שנצברו בחוג השני במהלך שנה א׳ ללימודיו.

תכנית לתואר בוגר (B.A) בסוציולוגיה בשנתיים בלבד:

החוג לסוציולוגיה מציע  לסטודנטים שאפתנים תכנית לימודים לתואר ראשון בשנתיים בלבד. במסגרת התכנית הסטודנטים ילמדו 6 סמסטרים רצופים לאורך שנתיים, כולל סמסטר קיץ בכל שנה. בתכנית יוצעו מלגות לסטודנטים מצטיינים על סמך ציוני הבחינה הפסיכומטרית. לפרטים נוספים פנו אל מזכירות החוג!

* תנאי קבלה לתוכנית זו עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא הייתה עברית:

מעבר מבחן יע"ל בציון 120 לפחות ואנגלית ברמה בסיסית לפחות.

תכנית לימודי ערב לתואר בוגר (B.A) בסוציולוגיה:

החוג מציע תכנית לימודי ערב לתואר בוגר בשני המסלולים החד־חוגי והדו־חוגי. הלימודים בתכנית זו מקבילים במתכונתם ללימודי היום למעט שעות הלימוד. הלימודים במסלול זה נמשכים שלוש שנים ומתקיימים לאורך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ). מטרת הלימודים במסלול זה היא לאפשר לאנשים עובדים במשרות מלאות ללמוד במשך שעות הערב. הלימודים מתקיימים במתכונת זהה לתוכנית לימודי היום. פתיחתו של מסלול חד-חוגי בתוכנית ללימודי ערב מותנית במספר נרשמים מינימלי.

לימודים במסגרת תכנית לימודי ערב בחוג מתקיימים בימי ג' ו-ד' בין השעות 17:00-21:30.

מבנה הלימודים

הלימודים מורכבים משתי קטגוריות של קורסים: קורסי חובה אותם חייבים כל התלמידים לעבור, וקורסי בחירה אותם בוחרים התלמידים מתוך היצע מגוון. על מנת לעבור משנה א׳ לשנה ב׳ חייב התלמיד להשיג ציון של 51 לפחות בכל אחד מקורסי החובה. בשנים ב׳ ו־ג׳ יידרש התלמיד להשתתף גם בקורסים מתקדמים, לרבות סמינריונים.

כמקובל בלימודים אוניברסיטאיים, מציע החוג סוגים שונים של קורסים (כגון: שיעורים, תרגילים, סמינריונים). להוציא הסמינריונים, כל הקורסים הללו הם סמסטריאליים, כשחלקם ניתנים במתכונת של שיעור + תרגיל. לעומת זאת, הסמינריונים ניתנים ברוב המקרים בשני חלקים: חלק א' בסמסטר ראשון וחלק ב' בסמסטר השני. במקרים אלה אין כל אחד משני החלקים עומד ברשות עצמו, וכשלעצמו אינו מזכה את הסטודנט בנקודות זכות. אלה ניתנים רק כאשר הסטודנט עומד בדרישות הסמינריון על שני חלקיו. מכאן, סטודנט אשר הפסיק השתתפותו בסמינריון לאחר החלק הראשון שלו (הסמסטר הראשון), אין ההשתתפות מוכרת לו. בסמינריון עיוני העבודה תהיה מבוססת על פרסומים מדעיים, בעוד שבסמינריון מחקרי העבודה תושתת על איסוף ועיבוד נתונים, בנוסף לסקירת פרסומים מדעיים. מספר מועט של סטודנטים לב.א בשנה ג' יוכלו להירשם לסמינר מ"א באישור מרצה הסמינריון ולאחר שעמדו בדרישות קדם. חלק משיעורי הבחירה ניתן במתכונת של "הדרכה אישית", דהיינו קורס בקריאה מודרכת של חומר עיוני ומחקרי בתחום מסוים. על הסטודנט להשתתף בפגישות אישיות עם המרצה, לשוחח על חומר הקריאה ולקבל ייעוץ בכתיבת העבודה. במהלך התואר יכול סטודנט ללמוד קורס אחד מסוג "הדרכה אישית".

תנאי הקבלה

  • על המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה (כגון רמת בקיאות באנגלית)
  • על המועמדים לעמוד בתנאי הרמה הנדרשת על ידי החוג.

חתך הקבלה המשוקלל לקבלה ללימודים לתואר ראשון-לימודי יום:     540

חתך הקבלה המשוקלל לקבלה ללימודים לתואר ראשון-לימודי ערב:   500

הרשמה

החוג מקיים 2 מועדי הרשמה לשנה א': סמסטר חורף וסמסטר אביב. 

למידע נוסף היכנסו לאתר ההרשמה של האוניברסיטה

החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
טלפון: 04-8249506 | פקס: 04-8240819

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE