החוג לסוציולוגיה

מגוון התכניות ללימודי יום וערב

       הלימודים לתואר ראשון (ב״א)

מטרת הלימודים

הלימודים לתואר ב״א מיועדים להקנות לתלמידות ולתלמידים ידע בסיסי על מבנים, מוסדות ויחסים חברתיים ועל מקומה של התרבות בחיי החברה.  במהלך הלימודים תורחב ההבנה של התהליכים המעצבים את המבנה החברתי ואת התרבות והעומדים מאחורי תהליכים של שינוי חברתי.  במהלך הלימודים מתוודעים תלמידי החוג אל עולם המושגים ואל כלי המחקר והניתוח הסוציולוגי ולומדים לעשות בהם שימוש כדי להבין תהליכים חברתיים ספציפיים שהתרחשו או מתרחשים בחברה הישראלית, בחברה המזרח –תיכונית באופן כללי, ואף ברמה הגלובלית. הידע הנלמד בקורסים השונים מקיף את המכלול החברתי וכולל ניתוח ברמות שונות, החל מהמערכת הכלל–עולמית דרך רמת המדינה והחברה, יישובים וקהילות וארגונים עסקיים ווולונטריים, וכלה ברמת המשפחה והקבוצה הקטנה.

חברי החוג מתמחים במגוון רחב מאוד של תחומים, בין היתר התנהגות ותרבות ארגונית, יחסים אתניים, ריבוד, מגדר ומיניות, הגירה, שוק העבודה, סוציולוגיה פוליטית, סוציולוגיה היסטורית, דמוגרפיה, רשתות חברתיות, ועוד... ועובדים  במגוון רחב של שיטות מחקר.

מבנה הלימודים

לימודי ב"א בחוג מתקיימים במהלך 3 שנים במסלול לימודי יום ובמסלול לימודי ערב. במסגרת לימודי ערב הלימודים מתקיימים במהלך שלושה סמסטרים בשנה בימי ג' וד' משעה 17:00.

החוג מקיים 2 מועדי הרשמה לשנה א׳: סמסטר חורף וסמסטר אביב.

בנוסף, החוג לסוציולוגיה מציע תכנית לימודים לתואר ראשון בשנתיים לסטודנטים שאפתנים.

במסגרת התכנית הסטודנטים ילמדו 6 סמסטרים רצופים לאורך שנתיים, כולל סמסטר קיץ בכל שנה.

בתכנית יוצעו מלגות לסטודנטים מצטיינים על סמך ציוני הבחינה הפסיכומטרית.

תנאי הקבלה

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על־ידי החוג.

הערה: תנאי הקבלה למסלול החד־חוגי ודו־חוגי זהים.

חתך הקבלה המשוקלל ללימודי יום הוא                   540

חתך הקבלה המשוקלל  ללימודי ערב הוא                500

ציון הנדרש בבחינת יע"ל הוא מינימום                     110                 

מסלול מואץ לתואר שני

המסלול מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך לימודי שנה א׳ ושנה ב׳ ממוצע של 90 לפחות, ומעוניינים במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) בלבד.

תלמיד שיזוהה כמצטיין, יוכל ללמוד בשנה ג׳ ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני ולא יותר מ–12 שש״ס. במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת, יוכרו קורסים אלה כחלק מתכנית הלימודים לתואר שני.

משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ עם כתיבת תיזה יעמוד על חמש שנים והתלמיד המסיים את לימודיו בחמש שנים יהיה זכאי לתמריץ כלכלי. (פרטים נוספים לגבי המסלול ניתן לקבל במזכירות החוג).

סוגי הקורסים בחוג

כמקובל בלימודים אוניברסיטאיים, מציע החוג סוגים שונים של קורסים (כגון: שיעורים, תרגילים, קורסי תשתית, בחירה וסמינריונים). בסמינריון מחקרי העבודה תושתת על איסוף ועיבוד נתונים, בנוסף לסקירת ספרות מדעית.

קורסים בעלי זיקה לקהילה: הם קורסים שנועדו ליישם תיאוריות סוציולוגיות בתחום דעת מסויים [ריבוד ואי שוויון, סוציולוגיה כלכלית, סוציולוגיה של הסביבה, דמוגרפיה וכדומה] לתועלת קהילה או קהילות באזור חיפה והצפון. תוצר של קורסים כאלה יכול להיות נייר עמדה בסוגיה חברתית כמו השפעת זיהום הסביבה על קהילות שונות בחיפה, רפרט בכיתה המיישם תיאוריות לפתרון בעיות חברתיות בחיפה ובגליל, או סיוע לעמותות באיסוף מידע והנגשתו לאוכלוסיות מוחלשות. 

סמינר משלב התנסות

במסגרת יוזמה חדשה בחוג לסוציולוגיה פתחנו סמינר משלב התנסות במטרה לסייע לסטודנטים להתנסות בעולם העבודה, ליישם תיאוריות סוציולוגיות בתחום עבודתם, ולעבור סדנאות שיסייעו להם להשתלב בהצלחה בשוק העבודה.  כחלק מיוזמה זו, בסמינר  במקביל למחקר האמפירי, תהייה התנסות מעשית בארגון חונך בהיקף של 120 שעות, בתפקיד הרלוונטי לתחום לימודיו של הסטודנט. כמו כן, במהלך הסמינר יזכה הסטודנט להשתתף במספר סדנאות שמטרתם לסייע בשילוב בשוק העבודה.

תעסוקה

ארגונים והוראה

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית
טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר ראשון - חנאן שאמי חלבי
טלפון: 04-8249645 | אימייל: hhalabi3@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן
טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

מינהלנית החוג - זהבית בן-דוד
טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

חדר 7006 החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה ת.ד. 3338, מיקוד 3103301
לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

Facebook