החוג לסוציולוגיה

פרופ' דבורה ברנשטיין

 הפרופ' דבורה ברנשטיין היא סוציולוגית-אנתרופולוגית חדשנית, פעילה וחוקרת חברתית. היא הובילה שינויים משמעותיים בפרדיגמות סוציולוגיות-אנתרופולוגיות בחקר החברה הישראלית מתוך הסתכלות רב-תחומית החובקת היסטוריה, אנתרופולוגיה, משפט וחברה. מחקריה הייחודיים, המפנים את הזרקור אל שולי החברה, מרימים תרומה ייחודית להבנת יחסי מרכז ופריפריה ולתיאור ההיסטוריה החברתית של חיי היום-יום.  הפרופ' דבורה ברנשטיין תרמה במחקריה לערעורן של מוסכמות בחקר החברה הישראלית והעמידה יחסי כח, ניצול מעמדי ואי שוויון מגדרי במוקד החשיבה הסוציולוגית בישראל. מכלול עבודתה ממחיש את תפיסת היסוד בתאוריה הפמיניסטית כי "האישי הוא פוליטי", כי חייהם של הפרטים מעוצבים במבנים החברתיים של  מעמד, קבוצה אתנית, מגדר ולאום  במציאות היסטורית דינמית, תוך שהם מתמודדים ונאבקים לשמירת כבודם וזהותם. 

למידע נוסף והאתר האישי של הפרופ' ברנשטיין לחץ כאן

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית
טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר ראשון - חנאן שאמי חלבי
טלפון: 04-8249645 | אימייל: hhalabi3@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן
טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

מינהלנית החוג - זהבית בן-דוד
טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

חדר 7006 החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה ת.ד. 3338, מיקוד 3103301
לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

Facebook