ד''ר תמר פרוש

תחומי עניין: סוציולוגיה ארגונית; סוציולוגיה של פרופסיות ושל חברות שירותים פרופסיונאליים; סוציולוגיה של ידע ניהולי, אידיאולוגיות ניהול ואופנות ניהוליות; אליטות ניהוליות; אמנות ועסקים; תרבות, שיח וארגומנטציה בארגונים.

טלפון: 050-7316641

דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

footer hebrew

החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
טלפון: 04-8249506 | פקס: 04-8240819

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE