החוג לסוציולוגיה

אוניברסיטת חיפה

הרשמה לתכנית המתמחים של החוג לסוציולוגיה בשיתוף עם המרכז לפיתוח קריירה!

סטודנטים של החוג, הינכם מוזמנים להשתתף בתכנית המתמחים שיזם החוג שלנו בשיתוף עם המרכז לפיתוח קריירה.

ראו פרטים בפלייר להלן, וניתן להירשם בלינק כאן

פלייר

מרכזת לימודי תואר ראשון - שירלי דגן-מרגלית
טלפון: 04-8249643 | אימייל: sdagan@univ.haifa.ac.il

מרכזת לימודי תואר שני ולימודי דוקטורט - שלומית כהן-גולן
טלפון: 04-8240995 | אימייל: scohen@univ.haifa.ac.il

עוזרת מנהלית לראש החוג - זהבית בן-דוד
טלפון: 04-8249506 | אימייל: zperetz@univ.haifa.ac.il

חדר 7006 החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

Facebook