סוציולוגיה ארגונית יישומית

ראש המגמה:פרופ' אסף דר 

רקע כללי

הסוציולוגיה הארגונית חוקרת את התופעה הארגונית, לסוגיה ולהיבטיה השונים, במטרה להבין כיצד בנויים ופועלים ארגונים בחברה בת-  ימינו.  הגישה הסוציולוגית מציבה את הארגון כיישות במוקד הניתוח המדעי והפעילות היישומית,  מתוך ראייה מערכתית-כוללנית. לפיכך,  היא מתמקדת במבנים ובתהליכים ארגוניים וביחסי הגומלין  בין הארגון ובין המשתתפים בו, בין הארגון והסביבה ובהשפעותיהם  על כושרם של ארגונים להתקיים ולהצליח בתנאים שונים.

מדי שנה ניגשים לתוכנית ייחודית זו מועמדים רבים ומתוכם מתקבלים כ- 25 עד 30 סטודנטים נבחרים, בהתאם להישגיהם האקדמיים.

מטרות

המגמה הארגונית-יישומית נועדה להכשיר סוציולוגים המעוניינים להתמחות בתחום הארגוני- הן במישור האקדמי והן במישור המעשי. הלימודים במגמה זו מכוונים להקנות לתלמידים ידע תיאורטי רחב וכן ידע מקצועי והתנסות מעשית בחקר ארגונים. מוסמכי המגמה יוכלו להשתלב בהוראה ובמחקר אקדמי, באבחון ובהערכה של ארגונים, בתכנון ובניהול של שינויים, בעיצוב פעולות הדרכה והכשרה בארגונים, בניתוח ובשיפור תהליכים ארגוניים, בייעוץ ובפיתוח ארגוני.

מבנה הלימודים

בשנה הראשונה, הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע על מנת לאפשר לסטודנטים לשלב תעסוקה במקביל ללימודים. בשנה השנייה הלימודים מרוכזים ביומיים, כאשר יום אחד מוקדש ללימוד ויום נוסף מוקצה לעבודה המעשית (פרקטיקום)

תכנית הלימודים במגמה זו מושתתת על שלושת הנדבכים הבאים: 

(א) לימודים מתקדמים בסוציולוגיה  

(ב) לימודי התמחות בארגונים 

(ג) לימודים יישומים

המרכיב הראשון כולל שיעורים בתיאוריות, בשיטות מחקר ובסטטיסטיקה, החברה הישראלית וסדנת מחקר. המרכיב השני כולל שיעורים וסמינרים נבחרים בחקר ארגונים - ברמת המקרו וברמת המיקרו  (סמינר חובה בסוציולוגיה ארגונית, סמינר חובה בהתנהגות ארגונית), בסוציולוגיה של העבודה ובסוציולוגיה כלכלית. המרכיב השלישי כולל עבודה מעשית (פרקטיקום),  סמינר על תהליך הייעוץ בארגון, סדנאות לרכישת מיומנויות מעשיות ומפגשים עם אנשי שדה.

פרקטיקום

תלמידי המגמה מתנסים, בשנה השנייה ללימודיהם, בעבודה מעשית מודרכת. כל תלמיד מבצע במהלך כל שנת הלימודים פרויקט יישומי בארגון מסוים (כגון מפעל תעשייתי, חיל צבאי, מוסד ממלכתי, שירות עסקי או ארגון חברתי).

עבודת הפרקטיקום היא אינטנסיבית, משמעותית ומלמדת. התהליך מחייב את הסטודנט להקצות כיום עבודה בשבועלטובת עבודת ההכנה השונות, הפעילות המתקיימת בארגון, העבודה מול הלקוח ופגישות מול אנשי מפתח בארגון. לפיכך בשנה השנייה נדרשים הסטודנטים להקצות יומיים בשבוע ללימודים.

העבודה המעשית מלווה בהדרכה אישית וקבוצתית, והיא כוללת סדנת פרקטיקום שנתית. בתום הפרויקט מגיש כל תלמיד דו"ח סיכום ללקוח - בכתב ובעל-פה.

מסלולי הלימודים

החוג מקיים שני מסלולי לימוד:

 1. מסלול א':  הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה):

לימודים הכוללים שיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף של 32 שש"ס בנוסף להגשת עבודת גמר מחקרית. מסלול זה מהווה תנאי להמשך ללימודים לתואר שלישי. משך הלימודים במסלול זה הוא שלוש שנים.

 1. מסלול ב': הכולל בחינת גמר:

לימודים הכוללים שיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף של 36 שש"ס ובחינת גמר שתבחן ידע והבנה בספרות סוציולוגית עדכנית. סטודנטים הלומדים במסלול זה, אין באפשרותם להמשיך ללימודים לתואר שלישי. משך הלימודים במסלול זה הוא שנתיים.

 1. .

בשנה הראשונה ללימודים, כל התלמידים יתחילו את לימודיהם במסלול ללא תיזה. בתום השנה הראשונה, רשאי כל סטודנט להחליט לעבור למסלול עם כתיבת עבודת גמר, וזאת לאחר הגשת הצהרת כוונות למחקר, אישור מנחה ואישור ועדת מ״א.

תנאי קבלה לתוכנית

 • זכאים להירשם לתוכנית בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י מועצה להשכלה גבוהה שהשיגו ציון גמר של 82 לפחות.
 • זכאים להירשם לתוכנית סטודנטים העומדים לסיים את כל חובות השמיעה שלהם להשלמת תואר בוגר בשנה האחרונה ללימודיהם, בתנאי שממוצע ציונים עד למועד ההרשמה לא יהיה נמוך מ-82. קבלה לתוכנית תהיה במקרה זה על תנאי והסטודנט יידרש להגיש לחוג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד לסוף הסמסטר הראשון בשנת הלימודים הראשונה.
 • חלק מהסטודנטים שיתקבלו לתוכנית, אשר הרקע האקדמי שלהם אינו סוציולוגי יידרשו להשלים במהלך שנת לימודיהם הראשונה בין 1 ל-2 קורסי השלמה, אותם יצטרכו לעבור בציון 82 לפחות.
 • מתוך כלל המועמדים יתקבלו כ-25 עד 30 סטודנטים בהתאם לקריטריונים הבאים:

א)       הישגי המועמד/ת בתואר הראשון

ב)       עמידה במבחן מיון באנגלית בציון 60 לפחות (הבחינה היא ברמת מתקדמים 2, ומאפשרת שימוש בכל סוג של מילון)

 • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE כתנאי לקבלתם. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre
 • מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.

תהליך ההרשמה

 • ההרשמה הראשונית מתבצעת באינטרנט תחת אתר ההרשמה של האוניברסיטה.
 • המועמדים יתבקשו לספק את המסמכים הבאים:
 1. גיליון ציונים מעודכן ומקורי, הכולל את ממוצע הציונים הסופי או העדכני ביותר
 2. אישור זכאות מקורי לתואר (במידה והסטודנט זכאי לו בשלב ההרשמה)
 • את המסמכים המקוריים יש לשלוח למדור ההרשמה לתואר שני. העתקים של המסמכים יש לשלוח ישירות לחוג לסוציולוגיה על מנת שנוכל לזרז את הליך ההרשמה והדיון בתיקים. את המסמכים ניתן לשלוח באמצעות הפקס שמספרו 04-8240819 או הדואר האלקטרוני לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • המועמדים ידרשו להירשם למבחן המיון באנגלית באמצעות אתר ההרשמה של האוניברסיטה.

מועד אחרון להרשמה: 15.06.2019 

מועדי בחינת הכניסה באנגלית: 29.3.2019 יום ו' בשעה 9:00

                                             3.5.2019 יום ו' בשעה 9:00

footer hebrew

החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
טלפון: 04-8249506 | פקס: 04-8240819

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE