התוכנית לפיתוח ארגוני מערכתי

ראש המגמהד"ר הילה הופשטטר

רקע כללי

התוכנית לפיתוח ארגוני מערכתי חוקרת את התהליכים אשר מתקיימים בארגוני עבודה בני ימינו במאבקם על הישרדות והצלחה בתנאי סביבה שונים. התוכנית מתמקדת בחקר יחסי הגומלין בין הארגון לבין הסביבה, ובהשפעותיהם עלהגדרת מטרות, אסטרטגיה, מבנים, תהליכים פנימיים ובעיקרם תהליכי ניהול הון אנושי. התוכנית מבוססת על גישה בינתחומית, המחברת היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים המציגים ומסבירים מגמות בניהול ארגונים.

מטרות

התוכנית לפיתוח ארגוני מערכתי נועדה להכשיר ולהעשיר מנהלים ועובדים הנמצאים בעולם העבודה, והמעוניינים להתמחות בתחום הרחב של משאבי אנוש בארגונים. מוסמכי התוכנית יהיו בעלי ידע רחב וכלים הנחוצים להשתלבות בתפקידים בתחומים מגוונים כגון: תכנון ועיצוב תפקידים, עיצוב פעולות הדרכה והכשרה, עיצוב מדידה והערכה של יחידות ושל עובדים, ייעוץ ופיתוח ארגוני - תכנון ולווי תהליכי שינוי, עיצוב פעולות רווחה ואיכות חיים בעבודה, תכניות לאחריות חברתית.

תלמידים מצטיינים המעוניינים להרחיב את התמחותם האקדמית יכולים לבחור במסלול של עבודת תיזה.

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים במגמה זו מושתתת על שני מרכיבים: 

(א) שיעורים המבוססים על תיאוריות מובילות ומחקר עדכני, ברמת המאקרו – סוציולוגיה ארגונית, וברמת המיקרו – התנהגות ארגונית.

(ב) עבודה מעשית מודרכת אישית וקבוצתית (פרקטיקום במהלך השנה השנייה). הלימודים מתקיימים במהלך שנתיים אקדמיות, בימי חמישי בשעות הצהרים והערב ובימי ששי. הלימודים משלבים גם סדנאות ומפגשים עם אנשי שדה.

(ג) בסיום התואר תערך בחינת גמר.

תנאי קבלה לתוכנית

 • זכאים להירשם לתוכנית בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י מועצה להשכלה גבוהה שהשיגו ציון גמר של 82 לפחות.
 • המועמדים נדרשים להיות בעלי ניסיון מקצועי בניהול, בפיקוד, בתפקידי מטה או בייעוץ ארגוני של 3 שנים לפחות לאחר סיום התואר הראשון.
 • המועמדים נדרשים לספק שני מכתבי המצלה ממעסיקים עבור הקבלה לתכנית.
 • הקבלה לתוכנית תיקבע על פי הקריטריונים הבאים:

א)       הישגי המועמד/ת בתואר הראשון

ב)       איכות ההמלצות

ג)        עמידה במבחן מיון באנגלית בציון 60 לפחות (הבחינה היא ברמת מתקדמים 2, ומאפשרת שימוש בכל סוג של מילון)

ד)       איכות הניסיון מעשי.

 • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE כתנאי לקבלתם. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre
 • מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.

תהליך ההרשמה

 • ההרשמה הראשונית מתבצעת באינטרנט תחת אתר ההרשמה של האוניברסיטה.
 • המועמדים יתבקשו לספק את המסמכים הבאים:
 1. גיליון ציונים מעודכן ומקורי, הכולל ממוצע ציונים סופי
 2. אישור זכאות מקורי לתואר
 3. קורות חיים הכוללים השכלה ומקומות תעסוקה
 4. שני מכתבי המצלה ממעסיקים עבור הקבלה לתכנית.
 • את גיליון הציונים המקורי ואת אישור הזכאות המקורי לתואר יש לשלוח אל מדור ההרשמה לתואר שני.

העתקים של גיליון הציונים ואישור הזכאות לתואר, מסמך קורות החיים ואת מכתבי ההמלצה, יש לשלוח ישירות לחוג לסוציולוגיה על מנת שיהיה ניתן לזרז את הליך ההרשמה והדיון בתיקים.

את המסמכים ניתן לשלוח לחוג באמצעות הפקס שמספרו 04-8240819 או הדואר האלקטרונילכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • על המועמדים להירשם למבחן המיון באנגלית באמצעות אתר ההרשמה של האוניברסיטה.

מועד אחרון להרשמה: 15.06.2019

מועדי בחינת הכניסה באנגלית: 29.3.2019 יום ו' בשעה 9:00

                                            3.5.2019  יום ו' בשעה 9:00

footer hebrew

החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
טלפון: 04-8249506 | פקס: 04-8240819

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE