התוכנית הבינלאומית ללימודי דוקטורט

רקע כללי

במהלך חודש מאי 2009 נחתם הסכם לשיתוף פעולה אקדמי בינ"ל בין אוניברסיטת חיפה לבין תכנית אירופאית ללימודי תואר שלישי - European Ph.D in Socio‐ Economic and Statistical Studies. עם חתימת ההסכם הפכה אוניברסיטת חיפה לשותפה מלאה בתוכנית ובכך מתאפשר לסטודנטים לתואר שלישי בעלי הצעת מחקר מאושרת (תלמיד מחקר ב') בתחומים הרלבנטיים באוניברסיטת חיפה להציג את מועמדותם ולהתקבל במקביל ללימודיהם באוניברסיטת חיפה לתוכנית האירופאית.

מטרת התוכנית

מטרת התוכנית היא לאפשר לסטודנטים מצטיינים לתואר שלישי הלומדים באוניברסיטת חיפה לקחת חלק פעיל ולהיות בעת ובעונה אחת גם סטודנטים בתוכנית בינ"ל. קבלה והשתתפות בתוכנית תעניק לסטודנטים חשיפה להיבטים בינלאומיים שונים כגון, היכרות ויצירת קשרים עם סטודנטים במעמדם בקהילה האירופאית, שיתוף פעולה אקדמי - מחקרי עם מרצים וחוקרים בקהילה הבינ"ל, מתן חשיפה לעבודת הד"ר והמחקר ברמה הבינ"ל וקבלת תואר ד"ר אירופאי בנוסף לתואר הישראלי.

מבנה התוכנית

סטודנט באוניברסיטת חיפה המתקבל לתוכנית יידרש במהלך לימודיו לשהות לפחות סמסטר אחד באחת מהאוניברסיטאות השותפות באירופה, במחלקה הרלבנטית לתחומי המחקר שלו. במהלך סמסטר זה יידרש הסטודנט להיות בקשרי הנחייה והדרכה אקדמית עם מרצים רלבנטיים במחלקה המארחת, להשתתף באופן פעיל בסמינר לדוקטורנטים במחלקה המארחת ולהציג את המחקר בו הוא עוסק ובמידת הנדרש להשתתף במטלות נוספות כגון סמינר מחקר וכו'.

בנוסף יידרש הסטודנט לשהות תקופה נוספת בת 4-6 שבועות באחת מהאוניברסיטאות השותפות בתוכנית על מנת להציג את מחקרו ולשתף פעולה עם חוקרים וסטודנטים אחרים בתוכנית. במהלך הלימודים נדרשים הסטודנטים בתוכנית הבינ"ל להשתתף באופן פעיל בסמינר השנתי הבינ"ל המתקיים אחת לשנה בחודש ספטמבר באחת מהאוניברסיטאות השותפות.במהלך הסמינר בו משתתפים כל הסטודנטים הלומדים בתוכנית וחברי הסגל הקשורים לתוכנית נדרש כל סטודנט להציג את מחקרו, בהתאם לשלב בו הוא נמצא ולדווח על ההתקדמות במחקר.

סטודנט אשר עמד בכל הדרישות האקדמיות לצורך זכאות לתואר שלישי באוניברסיטת האם (אוניברסיטת חיפה במקרה של סטודנט ישראלי) ובמקביל עמד בכל דרישות התוכנית האירופאית יהיה זכאי לקבל בנוסף לתואר הד"ר מאוניברסיטת האם שלו תואר נוסף Doctor Europpeus המוכר על ידי איגוד האוניברסיטאות האירופאיות באיחוד האירופאי.

תנאי קבלה לתוכנית הבינלאומית

  • ההרשמה והקבלה לתוכנית הינם בהתאם למפורט באתר התכנית (http://www.europhd.org)
  • תכנית הלימודים האירופאית sessהינה חלק אינטגראלי מתוכנית הלימודים לתואר שלישי של אוניברסיטת חיפה. סטודנטים הנמצאים בשלב מתקדם של כתיבת הצעת המחקר או סטודנטים בעלי הצעת מחקר מאושרת יכולים להגיש מועמדות לתוכניתהאירופאית.
  • סטודנטים ישראלים לתואר שלישי חייבים בבחינת ה TOFEL באנגלית בחלק מתנאי הקבלה.
  • סטודנטים בתוכנית הלימודים לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה, המתקבלים לתוכנית הsess- יחויבו לקחת בנוסף קורס בשיטות מחקר מתקדמות ולהשתתף בשתי סדנאות מתודולוגיות לפחות במהלך השנתיים הראשונות של לימודיהם כפי שייקבע על ידי ראש התוכנית.

footer hebrew

החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
טלפון: 04-8249506 | פקס: 04-8240819

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE