התוכנית לסוציולוגיה עיונית

ראש המגמה:פרופ' יובל יונאי

רקע כללי

התכנית מיועדת לעובדי הוראה ובמיוחד מורים המלמדים מקצועות הקשורים למדעי-החברה, לאזרחות ולהיסטוריה, עובדים במחלקות כוח-אדם ובשירות לקוחות של ארגונים שונים, עובדים בשירותים חברתיים ופעילים בעמותות חברתיות שהם בעלי תואר ראשון ב"א.

התכנית מאפשרת את השכלתם הפורמלית במגוון תחומי הסוציולוגיה המאפשרים לפתח כלים מקצועיים.

התכנית מעניקה תעודת גמר במ"א

.ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה), אך בתנאים מסוימים יתאפשר לסטודנטים מצטיינים בלבד לכתוב עבודת גמר מחקרית וזאת בכפוף לאישור הוועדה החוגית לתואר שני  

מטרות

התוכנית מספקת לעוסקים בהוראה כלים להבנת הסביבה החברתית המורכבת של ומעניקה להם העשרה בבסיס ידע אקדמי רחב המאפשר פיתוח מקצועי בנושאי ליבה הרלוונטיים לעשייה החינוכית ולתכני לימוד רבים הנלמדים כיום בבתי הספר.

מבנה הלימודים

מבנה הלימודים גובש כך שיוכל להתאים באופן מיטבי לצרכים ולשעות העבודה של עובדי הוראה; משך הלימודים הוא שנה אחת בלבד (שלושה סמסטרים עוקבים: א', ב' וקיץ), כאשר המשתתפים נדרשים להגיע פעם בשבוע בלבד, ליום לימודים אחד מרוכז

התכנית כוללת שיעורי ליבה, שיעורי העשרה וסמינרים העוסקים בסוגיות מרכזיות בחברה הישראלית שיקנו ללומדים וללומדות בסיס רחב יותר ובקיאות עמוקה יותר בנושאי ליבה הנדרשים  על ידי כל מי שעובד/ת בשירות ציבורי, בהוראה, בניהול כוח אדם, בהפעלת צוותי עובדים ובשירות לקוחות בתחומים מרכזיים הקשורים במהותם לדיסציפלינה הסוציולוגית, כגון: מגמות דמוגרפיות בישראל, עוני ואי-שוויון, הגירה, יחסי עדות, מגדר, החברה האזרחית, יחסי הון שלטון, ותולדות הרעיון מדיני.

סה"כ ישלימו התלמידים 36 שש"ס במשך שנת הלימודים (כ-12 שש"ס בכל אחד מהסמסטרים  - א', ב' וקיץ)

מסלול לימודים הוא כאמור ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית, ובסיומו תיערך בחינת גמר. סטודנטים שיהיו מעוניינים לכתוב עבודת גמר מחקרית בכל זאת, ייפנו לוועדה החוגית לתואר שני.

תנאי הקבלה לתוכנית

  • זכאים להירשם לתוכנית מורים שהם בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה שהשיגו ציון גמר של 82 לפחות
  • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE כתנאי לקבלתם. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre
  • מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.

תהליך ההרשמה

  • ההרשמה הראשונית מתבצעת באינטרנט תחת אתר ההרשמה של האוניברסיטה.
  • המועמדים יתבקשו לספק את המסמכים הבאים:
  1. גיליון ציונים מעודכן ומקורי, הכולל ממוצע ציונים סופי
  2. אישור זכאות מקורי לתואר
  • את המסמכים המקוריים יש לשלוח למדור ההרשמה לתואר שני. העתקים של המסמכים יש לשלוח ישירות לחוג לסוציולוגיה על מנת שנוכל לזרז את הליך ההרשמה והדיון בתיקים. את המסמכים ניתן לשלוח באמצעות הפקס שמספרו 04-8240819 או הדואר האלקטרוני לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מועד אחרון להרשמה: 31.05.2022 

החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
טלפון: 04-8249506 | פקס: 04-8240819

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE