התוכנית לסוציולוגיה מחקרית

התוכנית לסוציולוגיה מחקרית 

ראש הוועדה לתואר שני פרופ' טלי כץ-גרו

כללי

החוג לסוציולוגיה מציע תואר שני מחקרי במסגרתו כותבים הסטודנטים עבודת תזה. תואר זה מאפשר התנסות בעריכת מחקר ומקנה כישורים של לימוד עצמאי, מחשבה תיאורטית, ניתוח נתונים וכתיבה שמהווים יתרון בשוק העבודה. החוג רואה בתלמידי תואר שני מחקרי חלק חשוב מהחוג ומהעתודה של מקצוע הסוציולוגיה ומעניק תמיכה ותנאים מצוינים להצלחה. תלמידי החוג מקבלים חווית לימודים עשירה ומעמיקה במגוון תחומים העומדים בחזית הסוציולוגיה כמו גם בשיטות מחקר וניתוח נתונים מתקדמות.

 

מטרות

התכנית מיועדת להעמיק את היכולת של הסטודנטים והסטודנטיות להסביר תופעות ותהליכים חברתיים ותרבותיים מסוגים שונים ולהבין כיצד מוסדות חברתיים קשורים זה לזה ומשפיעים על התנהגותם של פרטים. התכנית מכינה תלמידות ותלמידי מחקר ללימודים לתואר שלישי בסוציולוגיה ומכשירה מומחים שיוכלו לקדם מחקר, תכנון וביצוע מדיניות במגוון רחב של ארגונים ציבוריים, ממשלתיים ופרטיים. תלמידות ותלמידי התכנית יעמיקו את הידע שלהם באחד התחומים בהם המרצות והמרצים בחוג מתמחים וירכשו כישורים מתודולוגיים שיאפשרו להם לבצע מחקר אקדמי בשל באופן עצמאי. מחקר זה יוביל לכתיבת תזה לתואר מ.א., שתהווה תרומה מקורית לידע הסוציולוגי.

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים לתואר מ.א. מחקרי תכלול לימודים מתקדמים בסוציולוגיה, קורסים מתודולוגים שיותאמו לשיטת המחקר בה התלמידות והתלמידים ישתמשו במחקר שלהם וקורסי בחירה שיינתנו בחוג או בחוגים אחרים בהתאם לנושאי המחקר לעבודת התזה. במקרה שאין קורסים תואמים לנושא המחקר של התלמיד/ה, תהיה אפשרות גם לקחת קורס אחד בהנחיה אישית של המנחה או של מרצה מתאים/ה אחר/ת.

מועמדים מצטיינים יהיו זכאים למלגה מטעם החוג אשר תשולם בשני שלבים:

שלב ראשון באופן מיידי על סמך הצטיינות ושלב שני בתום אישור הצעת המחקר.

 

מסלולי מחקר

התוכנית המחקרית מציעה ארבעה מסלולים שיאפשרו לסטודנט מיקוד והעמקה בתחומי העניין המחקריים הרלוונטיים אליו:

1. ריבוד חברתי, מוביליות חברתית ואי-שוויון

מסלול זה משלב הכשרה המעמיקה את  הידע בתיאוריות של צדק חברתי ובהסברים של אי-שוויון לצד סדנאות המקנות כלים לחקר סוגיות באי-שוויון כגון סדנה בסטטיסטיקה.

2. סוציולוגיה פוליטית

מסלול זה יעמיק את הדיון בסוגיות הליבה של הסוציולוגיה הפוליטית במסגרת תכנית לימודים ובאמצעות סדנה המפגישה גרעין של סטודנטים העוסקים בין היתר במדינה ובעיצוב מדיניות, כלכלה פוליטית, סוגי משטרים, לאומיות ואזרחות, צבא וצבאיות, חברה אזרחית, תנועות חברתיות ושינוי פוליטי.

3. אינטרנט, כלכלה וחברה

מסלול זה יעמיק את המחקר והדיון בבחינת יחסי הגומלין המורכבים בין רשתות תקשורת מתווכות מחשב, כלכלה ומבנה חברתי. מסלול זה יחשוף את הסטודנט להשפעות של החידושים בתחום התקשורת והמחשוב על התארגנות פוליטית וכלכלית בחברת בת-זמננו תוך שימוש בתיאוריות שפותחו על-ידי אסכולות שונות סוציולוגיה על הקשר בין טכנולוגיה לחברה מהמאה ה-19 ועד היום. כל זאת באמצעות היצע קורסים וצוות מרצים מגוון.

4. הגירה ודמוגרפיה

מסלול זה יעמיק בשאלות כיצד דינמיקה של ניידות בני האדם בין מדינות משפיעה על מגוון מאפייני מדינות היעד כולל הפיקוח והרגולציה שנוצרים בהן, ריבוד אתני, אי-השוויון הכלכלי וכו'. ההעמקה בהיבטים של דמוגרפיה חברתית תכשיר את הסטודנטים לעסוק בשאלות כגון מהם מאפיינים של אוכלוסייה, כיצד אלה נבדלים בין מדינות וקבוצות חברתיות, וכיצד הם משתנים לאורך זמן ומשליכים על שינויים במוסד המשפחה, על שוק העבודה ועל מגמות של עוני ואי-שוויון.

 

תנאי קבלה לתוכנית

 • זכאים להירשם לתוכנית בוגרי תואר ראשון במדעי החברה, ממוסד אקדמי מוכר ע"י מועצה להשכלה גבוהה שהשיגו ציון גמר של 85 לפחות.
 • זכאים להירשם לתוכנית סטודנטים העומדים לסיים את כל חובות השמיעה שלהם להשלמת תואר בוגר במדעי החברה בשנה האחרונה ללימודיהם, בתנאי שממוצע ציונים עד למועד ההרשמה לא יהיה נמוך מ-85. קבלה לתוכנית תהיה במקרה זה על תנאי, והסטודנט יידרש להגיש לחוג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד לסוף הסמסטר הראשון בשנת הלימודים הראשונה.
 • סטודנטים שיתקבלו לתוכנית, אשר הרקע האקדמי שלהם אינו סוציולוגי, יידרשו להשלים במהלך שנת לימודיהם הראשונה בין 1 ל-2 קורסי השלמה, אותם יצטרכו לעבור בציון 85 לפחות.
 • אין חובה לצרף מכתבי המלצה, אך צירוף המלצות טובות ממרצים המכירים היטב את המועמדות והמועמדים עשוי לקדם את הקבלה. אין לצרף המלצות ממעסיקים שאינם מרצים. מכתבי המלצה יישלחו ישירות על-ידי המעריכים למזכירות החוג עד תום הרישום.
 • הגשת הצהרת כוונות לפי פורמט המצ"ב.
 • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE כתנאי לקבלתם. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre
 • מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.
 •  

תהליך ההרשמה

 • ההרשמה הראשונית מתבצעת באינטרנט תחת אתר ההרשמה של האוניברסיטה.
 • המועמדים יתבקשו לספק את המסמכים הבאים:
 1. גיליון ציונים מעודכן ומקורי, הכולל את ממוצע הציונים הסופי או העדכני ביותר
 2. אישור זכאות לתואר בוגר אוניברסיטה  (במידה והסטודנט זכאי לו בשלב ההרשמה)
 • את המסמכים המקוריים יש לשלוח למדור ההרשמה לתואר שני. העתקים של המסמכים יש לשלוח ישירות לחוג לסוציולוגיה על מנת שנוכל לזרז את הליך ההרשמה והדיון בתיקים. את המסמכים ניתן לשלוח באמצעות הפקס שמספרו 04-8240819 או הדואר האלקטרוני לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • המועמדים ידרשו להירשם למבחן המיון באנגלית באמצעות אתר ההרשמה של האוניברסיטה.

מועד אחרון להרשמה: 31.5.2022

תאריכי בחינת כניסה באנגלית - ניתן לגשת למועד בחינה אחד בלבד מתוך השלושה:

מועד 1: 25.3.2022 בשעות 9-12

מועד 2: 29.4.2022 בשעות 9-12

מועד 3: 27.5.2022 בשעות 9-12

החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
טלפון: 04-8249506 | פקס: 04-8240819

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE