התכנית לפיתוח ידע וחדשנות בארגונים

ראש התכניתד"ר הילה הופשטטר

רקע כללי

התוכנית לפיתוח ארגוני מערכתי שינתה את פניה בהתאם לטכנולוגיה המתחדשת בשוק העבודה ונקראת בשם חדש: פיתוח ידע וחדשנות בארגונים. התכנית נועדה לחשוף את הלומד לחזית הידע ולהעניק ארגז כלים עשיר להובלת תהליכי שינוי, למידה וחדשנות בארגונים בעולם העבודה העכשווי, וכן להכשיר את הסטודנטים לאיוש תפקידי שטח, מטה (ניהול ומחקר) וייעוץ בנושאי אבחון ארגוני ופיתוח הון אנושי. התכנית כוללת הרצאות, שעורים מתוקשבים, סדנאות ומעבדה יישומית בהנחיה ובליווי  של יועצים ארגוניים מנוסים. המעבדה היישומית מיועדת לפתח בלומד/ת התמצאות בתהליכים קבוצתיים, התבוננות עצמית ויכולת בעבודה מקצועית בשטח.

מטרות

התוכנית לפיתוח ידע וחדשנות בארגונים נועדה להכשיר ולהעשיר סטודנטים ללא ניסיון, מנהלים ועובדים הנמצאים בעולם העבודה, והמעוניינים להתמחות בתחום הרחב של משאבי אנוש בארגונים. מוסמכי התוכנית יהיו בעלי ידע רחב וכלים הנחוצים להשתלבות בתפקידים בתחומים מגוונים כגון: תכנון ועיצוב תפקידים, עיצוב פעולות הדרכה והכשרה, עיצוב מדידה והערכה של יחידות ושל עובדים, ייעוץ ופיתוח ארגוני - תכנון ולווי תהליכי שינוי, עיצוב פעולות רווחה ואיכות חיים בעבודה, תכניות לאחריות חברתית.

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים במגמה זו מושתתת על שני מרכיבים: 

(א) שיעורים המבוססים על תיאוריות מובילות ומחקר עדכני, ברמת המאקרו – סוציולוגיה ארגונית, וברמת המיקרו – התנהגות ארגונית.

(ב) עבודה מעשית מודרכת אישית וקבוצתית (מעבדה יישומית במהלך השנה ). הלימודים מתקיימים במהלך שנה אקדמית כולל סמסטר קיץ, בימי ראשון החל משעה 14:00 ובימי שישי. הלימודים משלבים גם סדנאות ומפגשים עם אנשי שדה.

(ג) בסיום התואר תיערך בחינת גמר.

תנאי קבלה לתוכנית

מסלול לבעלי נסיון ניהולי:

 • זכאים להירשם לתוכנית בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י מועצה להשכלה גבוהה שהשיגו ציון גמר של 82 לפחות.
 • המועמדים נדרשים להיות בעלי ניסיון מקצועי בניהול, בפיקוד, בתפקידי מטה או בייעוץ ארגוני של 3 שנים לפחות לאחר סיום התואר הראשון.
 • המועמדים נדרשים לספק שני מכתבי המלצה ממעסיקים עבור הקבלה לתכנית.
 • הקבלה לתוכנית תיקבע על פי הקריטריונים הבאים:

א)       הישגי המועמד/ת בתואר הראשון

ב)       איכות ההמלצות

ג)        איכות הניסיון מעשי. 

 

 

מסלול ללא נסיון ניהולי:

 • זכאים להירשם לתוכנית בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י מועצה להשכלה גבוהה שהשיגו ציון גמר של 82 לפחות.
 • הקבלה לתוכנית תיקבע על פי הקריטריונים הבאים:

א)       הישגי המועמד/ת בתואר הראשון

 • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE כתנאי לקבלתם. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור http://www.ets.org/gre
 • מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.

תהליך ההרשמה

 • ההרשמה הראשונית מתבצעת באינטרנט תחת אתר ההרשמה של האוניברסיטה.
 • המועמדים יתבקשו לספק את המסמכים הבאים:
 1. גיליון ציונים מעודכן ומקורי, הכולל ממוצע ציונים סופי
 2. לבעלי נסיון ניהולי: אישור זכאות מקורי לתואר, ללא נסיון ניהולי: חובה להעביר אישור זכאות לתואר ראשון עד תום סמסטר א'.
 3. קורות חיים הכוללים השכלה ומקומות תעסוקה (לבעלי ניסיון ניהולי בלבד)
 4. שני מכתבי המלצה ממעסיקים עבור הקבלה לתכנית (לבעלי ניסיון ניהולי בלבד)
 • את גיליון הציונים המקורי ואת אישור הזכאות המקורי לתואר יש לשלוח אל מדור ההרשמה לתואר שני.

העתקים של גיליון הציונים ואישור הזכאות לתואר, מסמך קורות החיים ואת מכתבי ההמלצה, יש לשלוח ישירות לחוג לסוציולוגיה על מנת שיהיה ניתן לזרז את הליך ההרשמה והדיון בתיקים.

את המסמכים ניתן לשלוח לחוג באמצעות הפקס שמספרו 04-8240819 או הדואר האלקטרוני לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • על המועמדים להירשם למבחן המיון באנגלית באמצעות אתר ההרשמה של האוניברסיטה.

מועד אחרון להרשמה: 31.5.2022

תאריכי בחינת כניסה באנגלית - ניתן לגשת למועד בחינה אחד בלבד מתוך השלושה:

מועד 1: 25.3.2022 בשעות 9-12

מועד 2: 29.4.2022 בשעות 9-12

מועד 3: 27.5.2022 בשעות 9-12

 

החוג לסוציולוגיה, בניין מדעי החברה (מכלול רבין) קומה 7, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905
טלפון: 04-8249506 | פקס: 04-8240819

לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE