החוג לסוציולוגיה

אוניברסיטת חיפה

בחינות כניסה

shutterstock 3870399131x

 

לחצו כאן למעבר לפורטל ההרשמה לבחינת הכניסה.

מידע על חדרי בחינות כניסה מתפרסם באתר כאן.

כל המועמדים לתואר שני במגמות ארגונית ומחקרית חייבים בבחינת כניסה באנגלית בכתב.

הבחינה היא ברמת מתקדמים 2/ב', והיא כוללת קטע הבנת הנקרא, שאלות רב-ברירה, וכתיבה קצרה.

הבחינה נועדה לבחון את רמת האנגלית של המועמדים לתואר שני.

אורך הבחינה כ-3 שעות.

מותר להביא לבחינה מילון מודפס או אלקטרוני.

מעבר בבחינה הוא ציון 60, והיא נכללת בשקלול המועמדות של כל מועמד/ת, בנוסף לעוד קריטריונים נוספים (כגון: ממוצע תואר ראשון, וכו').

מעבר בהצלחה בבחינה מהווה תנאי חובה לקבלה ללימודי תואר שני.